• Click nút "Đăng ký" để lập tài khoản trong vài giây
  • Chọn game ưa thích, nhận gold miễn phí để chơi ngay
NỘI DUNG TIN TỨC

Cập nhật thưởng cent mỗi ngày Bang Chủ, Bang Phó (07/11/2018 17:39)

 Điều kiện thưởng Cent mỗi ngày cho Bang Chủ, Bang Phó

- Thời gian áp dụng: từ 9/11/2018

- Bang Hội phải có từ 20 thành viên trở lên

- Ngày hôm trước chơi ít nhất 10 ván

- Bang có điểm giao lưu >= 10.000 điểm

- Bang chủ: 1.000.000 x Level

- Bang phó: 500.000 Cent.

-----------------------------------------------------------------------------

Khi User có bang tham gia chơi, khi kết thúc mỗi ngày

User nào có thời gian tham gia chơi trong ngày

- 1h đến 2h: +5 điểm giao lưu

- 2h đến 3h: +10 điểm giao lưu

- >3h: +15 điểm giao lưu

-----------------------------------------------------------------------------

Bang viên không đăng nhập 7 ngày --> bang bị trừ 50 điểm giao lưu/1 bang viên

-----------------------------------------------------------------------------

Bang viên không chơi 3 ngày trở lên --> bang bị trừ 1 điểm giao lưu/ 1 bang viên

 


TOP

Copyright by Keystone Angle Ltd