• Click nút "Đăng ký" để lập tài khoản trong vài giây
  • Chọn game ưa thích, nhận gold miễn phí để chơi ngay
NỘI DUNG TIN TỨC

Tổng kết bang hội tháng 6/2019 (01/07/2019 08:48)

 

Tổng kết bang hội tháng 6/2019

--oOo--

TOP BANG HỘI TINH ANH THÁNG

STT

Tên Bang

Điểm

Thưởng

1

Ung Nghi Tây Ninh

38.983

500.000.000

2

DAI DUONG GIA

35.855

200.000.000

3

Bắc_Trung_Nam

28.320

100.000.000

 

--oOo--

TOP PHÚ BANG THÁNG

STT

Tên Bang

Điểm

Thưởng

1

____Cuông Phong____

545

1.000.000.000

2

Tình Không Biên Giới

267

500.000.000

3

Trái Tim Yêu Thương

259

100.000.000

 

--oOo--

DANH SÁCH BANG CHỦ ĐƯỢC THƯỞNG 50.000.000 CENT

STT

Tên Bang

Tên Bang Chủ

1

Ung Nghi Tây Ninh

Người Hà Nội

2

DAI DUONG GIA

tungtien

3

Bắc_Trung_Nam

PROGESTEROL

4

____Cuông Phong____

VIEN_NGOC_RONG

5

Tình Không Biên Giới

H.A.K

6

Trái Tim Yêu Thương

Kevin THÁI

 


TOP

Copyright by Keystone Angle Ltd